Other

Season Starts Nov. 12, 2021

NamePlatformSkill levelBreakdownCost
Fortnite Tournament Multi-platformAll LevelsSolo$15.00
Register
Fortnite Tournament
CONSOLE
Multi-platform
SKILL LEVEL
All Levels
BREAKDOWN
Solo
COST
$15.00